تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه های تست مواد نفتی و روانکارها 

Viscosity Bath

Flash point

Pour point

Noack

Foam test

Demulsibility

Cold Cranking Simulator (CCS)

Mini Rotary Viscometer (MRV)

High Temperature High Shear (HTHS)

Potentiometery (TAN & TBN)

Atomic Emision Spectrophotometery (AES)

Karl fischer

PH meter

Density meter

Shear Stability

Air Release

Particle Counter

X-ray Sulfur Analyzer

Brookfiled Viscosity

Rust test

RPVOT

TEOST

TOST

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.